Adres
Dusartstraat 22-3
Plaats
Amsterdam
Vanaf-biedprijs
€ 345.000
Bouwjaar
1897
Woonoppervlakte
44 m2
Aantal kamers
-
Perceeloppervlakte
nvt

Algemene kenmerken

Overdracht
Bieden vanaf € 345.000
Aantal m2 44 m2
Bouw
Soort bouw bestaande bouw
Bouwjaar 1897
Staat van de woning Normaal
Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte 44 m2
Buurt
Postcode 1072HS
Buurt Cornelis Troostbuurt
Stad Amsterdam

Staat van de woning

Wat is het bouwjaar van eventuele uitbouwen, aanbouwen of bijgebouwen?
Niet ingevuld
Zijn er zaken aan de buitenzijde vernieuwd, hersteld of verbeterd. Zo ja welke en wanneer?
Niet ingevuld
Zijn er zaken aan de buitenzijde vernieuwd, hersteld of verbeterd. Zo ja welke en wanneer?
Niet ingevuld
Zijn de vloeren van hout of beton?
Niet ingevuld
De woning is aangesloten op:
Niet ingevuld

Bijzonderheden

Bent je bekend met verontreiniging van de bodem en of het bodemwater van het perceel?
Niet ingevuld
Zijn er voorzover bekend in de woning, de bijgebouwen en of tuin eternietplaten, asbestplaten of ander asbesthoudend materiaal toegepast?
Niet ingevuld
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de woonomgeving welke voor een koper van belang kunnen zijn (bv buren, geluids- of stankoverlast)?
Niet ingevuld
Is er verder nog informatie bekend welke voor koper van belang zou kunnen zijn?
Niet ingevuld

Keuken sanitair

In welk jaar is de keuken geplaatst?
Niet ingevuld
Zijn er zaken na plaatsing gewijzigd aan de keuken en zo ja, welke?
Niet ingevuld
Zijn er gebreken of beschadigingen bekend aan de keuken en of apparatuur?
Niet ingevuld
Wanneer zijn de badkamers en of toiletten geplaatst?
Niet ingevuld
Zijn er gebreken of beschadigingen bekend aan het sanitair en/of tegelwerk?
Niet ingevuld

Onderhoud en gebreken

Is er condensvorming bekend bij dubbele beglazing?
Niet ingevuld
Ben je bekend met betonrot in de vloeren, balkons, lateien of andere onderdelen van de woning?
Niet ingevuld
Is er een kruipruimte onder de woning? Zo ja, waar bevindt zich het kruipluik?
Niet ingevuld
Is de buitenmuur in spouw gemetseld?
Niet ingevuld
Zijn de woningscheidende muren massief of in ankerloze spouw?
Niet ingevuld
Van welk materiaal zijn de buitenkozijnen gemaakt?
Niet ingevuld
Van welk materiaal is de dakbedekking op de woning?
Niet ingevuld
Van welk materiaal is de dakbedekking op de aan- of uitbouwen?
Niet ingevuld
In welk jaar is de dakbedekking van de platte daken voor het laatst vernieuwd?
Niet ingevuld
Zijn er zichtbare of onzichtbare gebreken (zowel kleine als grote bekend aan vloeren muren, daken, gevels, goten, houtwerk)?
Niet ingevuld
In welk jaar is het schilderwerk voor het laatst uitgevoerd?
Niet ingevuld
Door wie is dat uitgevoerd en wat is er toen geschilderd?
Niet ingevuld
Zijn er reparaties of kosten waarmee de koper binnen enkele jaren geconfronteerd zou kunnen worden, behoudens normaal onderhoud aan vloeren, muren, daken, gevels, houtwerk?
Niet ingevuld
Ben je bekend met de aanwezigheid van boktor, houtworm, schimmel of ander ongedierte? Zo ja, is deze behandeld?
Niet ingevuld

Niet ingevuld

Installaties

Zijn er problemen (geweest) met de verwarming, electra, waterleidingen, hemelwaterafvoer, goten of riolering?
Niet ingevuld
Hoe wordt de woning verwarmd?
Niet ingevuld
In welk jaar is de ketel of warmtepomp geplaatst?
Niet ingevuld
Is er vloerverwarming en zo ja, waar is deze toegepast?
Niet ingevuld
Worden alle radiatoren goed warm?
Niet ingevuld
Moet de installatie vaker dan 1 keer per jaar bijgevuld worden?
Niet ingevuld
Is er mechanische ventilatie aanwezig in de woning?
Niet ingevuld
Is er een open haard, houtkachel of gaskachel?
Niet ingevuld
Wanneer is het kanaal voor het laatst geveegd?
Niet ingevuld
Waar bevinden zich de meters voor gas, water en electra?
Niet ingevuld
Hoeveel groepen heeft de meterkast?
Niet ingevuld
Hoeveel aardlekschakelaars heeft de meterkast?
Niet ingevuld
Is er sprake van katoenen bedrading?
Niet ingevuld
Is er sprake van metalen electrabuizen?
Niet ingevuld
Is er sprake van loden waterleidingen?
Niet ingevuld
Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven?
Niet ingevuld

(Privaat) rechtelijke

Voorkeursdatum overdracht
Niet ingevuld
Ben je als verkoper ook eigenaar van de woning?
Niet ingevuld
Vanaf welk jaar ben je eigenaar?
Niet ingevuld
Bewoon je zelf de woning of heb je het zelf bewoond?
Niet ingevuld
Zijn er nadat je de woning in eigendom hebt verkregen nog andere, eventuele aanvullende afspraken gemaakt of notariële of notariele of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het onroerend goed?
Niet ingevuld
Is er toestemming of goedkeuring vereist voor de verkoop door derden?
Niet ingevuld
Wijken de huidige erfafscheidingen volgens jou af van de kadastrale eigendomsgrenzen. Zo ja wat is er niet in overeenstemming?
Niet ingevuld
Is er sprake van bebouwing door buren op je grond of heb je gebouwd op grond van buren of gemeente? Zo ja waar?
Niet ingevuld
Is er sprake van garanties?
Niet ingevuld
Is de woning of de grond gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? Zo ja wat is verhuurd en wat is daarover afgesproken?
Niet ingevuld
Wordt de woning en de grond vrij van huur en gebruik geleverd?
Niet ingevuld
Zijn er procedures of geschillen (geweest) inzake privaatrechtelijke zaken rondom de woning?
Niet ingevuld

(Publiek) rechtelijke

Wat is de conform jou bekende informatie de bestemming van het perceel?
Niet ingevuld
Gebruikt je het perceel in overeenstemming met de bestemming?
Niet ingevuld
Zijn bij jou bepaalde ontwikkelingen bekend in je omgeving (bestemmingsplanwijzigingen, veranderingen in uitzicht, of verkeerssituatie) welke voor koper wetenswaardig zijn?
Niet ingevuld
Is er sprake van een (voorbereiding tot) wijziging in het kader van de Monumentenwet, dan wel beschermd stads- of dorpsgezicht of beeldbepalend object?
Niet ingevuld
Is er sprake van een onteigening, ruilverkaveling of voorkeursrecht Gemeenten?
Niet ingevuld
Zijn er procedures of geschillen (geweest) inzake publiekrechtelijke zaken rondom de woning?
Niet ingevuld

Financieel

Wat is de laatst bekende WOZ waarde van de woning?
Niet ingevuld
Wat betaal je per jaar aan waterschapslasten?
Niet ingevuld
Wat betaal je per jaar aan rioolrecht?
Niet ingevuld
Wat betaal je per jaar aan afvalstoffenheffing?
Niet ingevuld
Wat betaal je aan maandelijkse (voorschot) voor gas en electra?
Niet ingevuld
Zijn er bijzonderheden inzake overdrachtsbelasting, subsidies, BTW, bouwgrondbelasting?
Niet ingevuld
Zijn er installatie onderdelen die gehuurd zijn? Zo, ja welke en wat is de huurprijs per maand?
Niet ingevuld

Lijst van zaken

Tuin / balkon
Blijft achter Gaat mee Kan worden overgenomen N.V.T.
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
Wonen
Blijft achter Gaat mee Kan worden overgenomen N.V.T.
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten:
gordijnrails/gordijnen/vitrages
rolgordijnen
losse horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
vloerbedekking
parketvloer/laminaat
plavuizen
Warmwatervoorziening, te weten:
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieningen
Verwarming, te weten (radiatoren):
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
Keukenaccessoires
Verlichting, te weten:
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Toiletaccessoires
Badkameraccessoires
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Overig
Blijft achter Gaat mee Kan worden overgenomen N.V.T.
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen, te weten:
Overige zaken, te weten:

Stuur ons een bericht als je een bod wil uitbrengen

Buurt info

Man vrouw verhouding ? / ?
Personen per huishouden ??
Leeftijden
Herkomst
Helemaal gratis Helemaal gratis

Verkoop je woning gratis. Bij ons betaalt alleen de koper een fee.

Beste biedingen Beste biedingen

Ontvang bij ons de beste biedingen door het openbaar bieden.

Snel & Funda Snel & Funda

Door een top ranking op Funda verkopen we je woning in ca. 4 weken.

Samen verkopen Samen verkopen

Samen verkopen we je woning professioneel. Jij doet de bezichtigingen.