Veelgestelde vragen

Huis verkopen

Een goede vraag, hier is in de makelaardij geen eenduidig antwoord op. Wij hanteren de volgende regel: Als de kamer als verblijfsruimte dient, minimaal 5 m2 oppervlakte heeft en een minimale hoogte van ca. 2,1m dan geldt het als een kamer. Een toilet of een badkamer is dus geen kamer. Een zolder zonder voorzieningen is ook geen kamer. Een 'open' keuken kan wel als extra kamer meegeteld worden, mits er voldoende daglicht is.
Je makelaar van Internetmakelaar KEYY stelt dit professioneel voor je vast. De woonoppervlakte heeft een duidelijke woonfunctie, bijvoorbeeld een hal, keuken of (slaap)kamer. De oppervlakte wordt gemeten van binnenmuur tot binnenmuur. De overige inpandige ruimte betreft de ruimtes met geen woonfunctie, moeilijker te bereiken en veelal geen daglicht. Deze oppervlakte kan separaat genoemd worden
Door op bijvoorbeeld de website "perceelloep" het oppervlakte te achterhalen
Bij het kopen van een woning, zijn er vaak een aantal roerende goederen en onroerende goederen die bij de koop zijn inbegrepen. Hiervan wordt de lijst van zaken opgesteld; dit is een bijlage bij de koopakte. De verkoper kan op de lijst van zaken aangeven welke roerende goederen en onroerende goederen bij de woning horen en overgenomen kunnen worden en welke goederen de verkoper wil meenemen. Het is verstandig om de lijst van zaken samen door te lopen, zodat duidelijk is wat er achterblijft in de woning.
Alle gebouwen behoudens monumenten dienen bij verkoop een energielabel te hebben. Deze is via de website van de overheid: www.energielabelvoorwoningen.nl gratis op te stellen. Voor enkele euro's wordt deze online gecheckt door een professional.
De niet-vrijstaande woningen worden binnen ca. 2 weken verkocht. Je verkoopt je appartement of je rijwoning dus normaal gesproken snel. Deze woningen zijn dus ook bij uitstek geschikt voor verkopen via dit platform. De ervaring leert bovendien dat bezoekers via Funda vrijwel dagelijks op Internetmakelaar.nl komen, zeker in de eerste dagen dat de woning op Funda staat. Ze plannen vervolgens vrij snel een bezichtiging of brengen een bod onder voorbehoud uit.
Vaak vindt de inspectie ongeveer een uur voor de eigendomsoverdracht plaats. Mits de notaris, waar de overdracht plaatsvindt, in de buurt is. Eerder of zelfs een dag van tevoren is uiteraard in overleg ook mogelijk, zolang de woning leeg is en er geen wijzigingen meer plaatsvinden tussen de inspectie en de eigendomsoverdracht.
De verkoper heeft een meldingsplicht, dit houdt in dat alle bekende gebreken, zowel juridisch als bouwtechnisch, gemeld moeten worden aan een potentiële koper.
Ruim het huis goed op, zorg voor rust. De persoonlijke zaken zoals familie foto’s graag niet in beeld. De geur van verse koffie of brood doet het goed, evenals mooie bloemen in de woonkamer.
Het is belangrijk om met een goede opbouw te werken. Eerst beschrijf je de hoogtepunten van de woning en de omgeving. Vervolgens beschrijf je de woning per verdieping en tenslotte de bijzonderheden. Kijk hiervoor ook eens naar andere advertenties of de ‘oude’ advertentie bij aankoop.
Dit is niet in het voordeel van jou als verkoper. Indien je je woning namelijk niet via Internetmakelaar KEYY maar op andere wijze verkoopt, dan ben je als verkoper zelf de biedingsfee van €1995 verschuldigd.

Internetmakelaar KEYY

Internetmakelaar KEYY verkoopt je woning, misschien zelfs voordat het op Funda komt. Jij doet de bezichtigingen en wat je normaal gesproken bij de verkoop doet (aanleveren informatie en de vragenlijst) en wij doen de rest.
We zijn door Funda geautoriseerd als makelaarskantoor en hebben dus het gewenste kwaliteitsniveau van dienstverlening.
Internetmakelaar KEYY heeft de ambitie de beste internetmakelaar van Nederland te worden. Je krijgt dus een top-dienstverlening, welke voor jou als verkoper ook nog gratis is. Als koper heb je het voordeel dat je ziet wat de andere biedingen zijn, zodat je weet dat je niet veel te veel of te weinig biedt.
Internetmakelaar KEYY is actief door geheel Nederland, in alle steden en dorpen.
Jazeker, je kunt je woning zonder kosten verkopen bij Internet makelaar KEYY. Mocht je je woning toch niet willen verkopen, nadat je wel de opdrachtbevestiging hebt ondertekend, dan zijn er wel intrekkingskosten verschuldigd ter dekking van onze kosten. We zijn gratis, maar niet vrijblijvend. Overigens is de woningopname ook gewoon gratis en hoef je geen voorschot of iets dergelijks te betalen.
Internet makelaar KEYY brengt een bedrag van €1745 tot €2995 in rekening bij de koper bij verkoop van de woning. De woningen tot €300.000 kosten dan €1745 (incl. btw) en de woningen vanaf €500.000 kosten dan €2995 (incl. btw). Voor verkoopprijzen tussen de €300.000 en €500.000 is een staffel van toepassing.

Huis kopen

Je hebt als koper van een woning altijd de mogelijkheid om een taxatie uit te laten voeren om goed zicht te krijgen op de marktwaarde. Bij het aanvragen van een hypotheek zal de bank vragen om een taxatie.
De verkoper verklaart naar “eer en geweten” informatie te verstrekken. Toch kan er altijd een foutje in geslopen zijn. We raden daarom altijd aan om kritisch te zijn en de informatie te checken.
De verkoper kiest uiteindelijk met de KEYY-makelaar de mogelijke koper uit op basis van de biedingen. Het is gebruikelijk dat de makelaar met degene die het hoogste bod gedaan heeft als eerst in gesprek gaat, echter een iets lager bod kan interessanter zijn als er geen ontbindende voorwaarden zijn. Voorwaarden omtrent bijvoorbeeld het moment van overdracht kunnen bij de verkoper meespelen. Het is goed om hier naar te informeren tijdens de bezichtiging.
We adviseren om slechts een voorbehoud op te nemen, als je dit voorbehoud echt wil maken. In het geval je een compleet gerenoveerde woning bezichtigd en niet voornemens bent een bouwkundig onderzoek uit te voeren, neem dit dan ook niet op als voorbehoud.
In het geval je een huis koopt van maximaal €310.000 (2020), dan kun je bij de financiering een aanvraag doen voor de Nationale Hypotheek Garantie. Je hebt dan de garantie dat de hypotheekverstrekker al het uitgeleende geld terugkrijgt bij gedwongen verkoop.
Het is in Nederland niet mogelijk om een woning zonder fysieke afspraak bij een notaris te laten plaatsvinden. De projectnotaris die de juridische afhandeling van de woningen van Internetmakelaar KEYY veelal verzorgt, is de Nationale Notaris.

Waarde & bieden

Internet makelaar KEYY heeft een unieke waarderingsmodule deels gebaseerd op openbare data. De waarde-range is normaal gesproken een vrij goede indicatie van de daadwerkelijke waarde. Echter, de makelaar bepaalt tijdens of vlak na de woningopname een betrouwbare garantieprijs.
Via de website is zo goed mogelijk geborgd dat biedingen rechtsgeldig zijn en dat hij/zij het waarschijnlijk kan financieren. De meeste biedingen hebben wel een (financierings)voorbehoud. Verder gaan we pas in onderhandeling met iemand die de woning bezichtigd heeft.
Vraag en aanbod bepalen de waarde. Makelaars en dus ook KEYY doen een poging om de juiste waarde te benaderen. De juiste waarde is voor iedereen verschillend: Wat heb je voor een woning over? Je hebt als leidraad de waarde-range. Als je iemand overbiedt en daarmee aan de bovenkant van de range zit, dan wil dat niet zeggen dat je teveel betaalt. De ‘markt’ kent blijkbaar een hogere waardering toe dan de ‘deskundigen’, dit zie je ook wel bij veilingen. Je kunt ervoor kiezen niet boven de ‘vraagprijs’ te bieden en je droomwoning aan je voorbij laten gaan.
Dat weet niemand exact. Wel is op de website van het CBS te lezen dat de woningprijzen al jaren toenemen. De toename verschilt per regio en type woning. Op de lange termijn blijkt de aankoop van een woning meestal financieel aantrekkelijk te zijn.
We raden aan om voordat je een bieding doet, te onderzoeken wat je kunt lenen. Mocht je bod geaccepteerd zijn en je krijgt de hypotheek voor elkaar, dan is er niets aan de hand. Mocht je de hypotheek niet rond krijgen, dan ben je, als je de ontbindende voorwaarde van financiering hebt, slechts advies- en bemiddelingskosten kwijt. Daarnaast is het vervelend dat je je huis niet hebt kunnen kopen.

Juridisch

Je hebt als koper wel een onderzoeksplicht. Bezichtiging is voor ons dus wel een voorwaarde om de woning te kunnen kopen.
De verkopende partij gaat met zijn KEYY-makelaar na afloop van de biedingstermijn een mogelijke koper selecteren om in gesprek te gaan. Vervolgens wordt dit vastgelegd in een (voorlopig) koopovereenkomst. De koop vindt plaats na ondertekening koopovereenkomst, er is dan nog wel vaak een voorbehoud en er geldt de wettelijke bedenktermijn van drie dagen.
Dit houdt in dat je als koper naast de koopsom, ook de bijkomende kosten moet betalen. Dit is vaak ongeveer 4% van de koopsom, de kosten die worden bedoeld zijn bijvoorbeeld (2%) overdrachtsbelasting, makelaarskosten KEYY, notariskosten en kadastrale rechten.
De koper heeft ook een onderzoeksplicht. We raden je aan om de advertentie goed door te nemen en de woning kritisch te bezichtigen. In het geval je meer zekerheid wilt over de onderhoudstoestand van een woning, dan kun je een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. Voor juridische zaken, zoals bestemmingsplannen in de buurt, kun je de gemeente en het kadaster raadplegen.
Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die een koper doet bij een bod en die vervolgens opgenomen worden in het (voorlopig) koopcontract. Het doel is te waarborgen dat het contract ontbonden kan worden als niet aan de voorwaarden is voldaan. De meest voorkomende zijn: voorbehoud voor financiering, bouwkundig onderzoek en “verkoop eigen woning”.
Bij veel internetmakelaars worden koper en verkoper geacht zelf de afspraken vast te leggen. Internetmakelaar KEYY draagt zorg voor de juridische vastlegging.

Heb je een vraag die niet bij de FAQ staat?

Stuur dan een bericht via het contactformulier. Dan gaan we deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Beste bod Beste bod

Ontvang door eerlijk transparant bieden het beste bod op je woning.

Snel verkocht Snel verkocht

Verkoop je woning met een online biedingstermijn vanaf 2 weken.

Professioneel verkocht Professioneel verkocht

Je krijgt een professionele woningopname en op Funda en Facebook.