Welke kosten zijn aftrekbaar van de belasting bij een huis verkopen?

Bij het kopen of verkopen van een woning heb je best wel een aantal kosten. De belastingdienst ziet dit ook en maakt het mogelijk dat je een tiental uitgaven in het kader van de aankoop van je woning van je belastbare inkomen kunt aftrekken. Dat scheelt toch weer.

Aftrekbare kosten

De volgende aftrekbare kosten zijn er voor je als koper of verkoper van een woning:

 • De kosten van de leenovereenkomst (bij een hypotheek: de kosten van de hypotheekakte bij de notaris en de inschrijving daarvan in het kadaster, inclusief btw);
 • De kosten van taxatie van de woning. De taxatie moet wel vereist zijn om een geldlening te krijgen;
 • De kosten van een hypotheekadvies;
 • Kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • De borgstellingsprovisie, bijvoorbeeld die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in rekening brengt voor de NHG;
 • De kosten van een bouwkundig rapport, maar alleen als die nodig is voor de aanvraag van een NHG;
 • De bereidstellingsprovisie die een bank haar klanten kan berekenen om recht te houden op een bepaald rentepercentage als de looptijd van de offerte wordt verlengd;
 • Zelf gemaakte kosten voor het afsluiten van de geldlening (telefoon, papier, portokosten, reiskosten enzovoort; houd dit nauwkeurig bij);
 • De bouw- en grondrente die zijn betaald na ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst;
 • Rente en financieringskosten voor een verbouwingsdepot (gedurende 2 jaar). Dit moet je wel verrekenen met de ontvangen rente (nieuwbouw of verbouwingshypotheek).

Let op: als de rente niet aftrekbaar is, zijn de kosten van de geldlening ook niet aftrekbaar. Is de rente maar deels aftrekbaar (bijvoorbeeld door de bijleenregeling), dan zijn de kosten ook alleen voor dat deel aftrekbaar.

Bekijk ook het overzicht van de Belastingdienst met eenmalige kosten van je eigen woning die fiscaal aftrekbaar zijn. Uit deze blog kunnen geen rechten ontleend worden.

Niet aftrekbare kosten

Bij het kopen van een huis zijn bijvoorbeeld de volgende gemaakte kosten niet aftrekbaar:

 • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (bijvoorbeeld makelaarsprovisie);
 • Overdrachtsbelasting en btw (omzetbelasting)
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte, inclusief de kosten voor de leveringsakte van de notaris;
 • De afkoopsom van erfpachtcanons, grondrentes, betalingen voor het recht van opstal of van beklemming;
 • Bouw- en grondrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst;
 • Kosten van onderhoud en verbouwing (maar wel de hypotheekrente over de geldlening voor onderhoud of verbouwing en ook de onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand).

Heb je nog vragen na het lezen van deze blog? We nemen graag contact met je op om een en ander toe te lichten!

Gratis verkocht Gratis verkocht

Verkoop je woning gratis. De koper betaalt de Stichting een bijdrage.

Garantie marktprijs Garantie marktprijs

Ontvang direct de garantie verkoopprijs of ga voor een hoger bod.

Snel verkocht Snel verkocht

Verkoop je woning direct of krijg binnen 2 weken een online bod.

Professioneel verkocht Professioneel verkocht

Een taxatie, opname en op FUNDA of gelijk naar de notaris..