Welke kosten zijn aftrekbaar van de belasting bij een huis verkopen?

Bij het kopen of verkopen van een woning heb je best wel een aantal kosten. De belastingdienst ziet dit ook en maakt het mogelijk dat je een tiental uitgaven in het kader van de aankoop van je woning van je belastbare inkomen kunt aftrekken. Dat scheelt toch weer.

Aftrekbare kosten

De volgende aftrekbare kosten zijn er voor je als koper of verkoper van een woning:

 • De kosten van de leenovereenkomst (bij een hypotheek: de kosten van de hypotheekakte bij de notaris en de inschrijving daarvan in het kadaster, inclusief btw);
 • De kosten van taxatie van de woning. De taxatie moet wel vereist zijn om een geldlening te krijgen;
 • De kosten van een hypotheekadvies;
 • Kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • De borgstellingsprovisie, bijvoorbeeld die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in rekening brengt voor de NHG;
 • De kosten van een bouwkundig rapport, maar alleen als die nodig is voor de aanvraag van een NHG;
 • De bereidstellingsprovisie die een bank haar klanten kan berekenen om recht te houden op een bepaald rentepercentage als de looptijd van de offerte wordt verlengd;
 • Zelf gemaakte kosten voor het afsluiten van de geldlening (telefoon, papier, portokosten, reiskosten enzovoort; houd dit nauwkeurig bij);
 • De bouw- en grondrente die zijn betaald na ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst, maar voor het tekenen van de hypotheekakte;
 • Rente en financieringskosten voor een verbouwingsdepot (gedurende 2 jaar). Dit moet je wel verrekenen met de ontvangen rente (nieuwbouw of verbouwingshypotheek);
 • De kosten voor je nieuwbouwdepot of verbouwingslening zijn ook aftrekbaar;
 • De boeterente mag je ook aftrekken, als je een extra aflossing doet op de hypotheek, als je je hypotheek oversluit of als je tussentijds het rentepercentage laat aanpassen;
 • Kadastrale rechten voor de hypotheekakte.

Let op: als de rente niet aftrekbaar is, zijn de kosten van de geldlening ook niet aftrekbaar. Is de rente maar deels aftrekbaar (bijvoorbeeld door de bijleenregeling), dan zijn de kosten ook alleen voor dat deel aftrekbaar.

Houd er rekening mee dat je alleen de rente en kosten mag aftrekken voor je eigenwoningschuld. Dat is het deel van je hypotheek of lening dat gaat over je eigen woning, bijvoorbeeld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden.

Niet aftrekbare kosten

Bij het kopen van een huis zijn bijvoorbeeld de volgende gemaakte kosten niet aftrekbaar:

 • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (bijvoorbeeld makelaarsprovisie);
 • Overdrachtsbelasting en btw (omzetbelasting);
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte, inclusief de kosten voor de leveringsakte van de notaris;
 • De afkoopsom van erfpachtcanons, grondrentes, betalingen voor het recht van opstal of van beklemming;
 • Bouw- en grondrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst;
 • Kosten van onderhoud en verbouwing (maar wel de hypotheekrente over de geldlening voor onderhoud of verbouwing en ook de onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand);
 • Aflossing van de eigen woning schuld;
 • Rente van leningen die je bent aangegaan om aftrekbare rente van leningen te betalen;
 • Kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom
 • Rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is.

Bekijk ook het overzicht van de Belastingdienst met eenmalige kosten van je eigen woning die fiscaal aftrekbaar zijn met op sommige punten een extra toelichting. Uit deze blog kunnen geen rechten ontleend worden.

Heb je nog vragen na het lezen van deze blog? We nemen graag contact met je op om een en ander toe te lichten!

Beste bod Beste bod

Ontvang door eerlijk transparant bieden het beste bod op je woning.

Snel verkocht Snel verkocht

Verkoop je woning met een online biedingstermijn vanaf 2 weken.

Professioneel verkocht Professioneel verkocht

Je krijgt een professionele woningopname en op Funda en Facebook.